Manisch-depressieve stoornis

Manisch-depressieve stoornis

Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, en ook wel eens
lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend
bij mee- of tegenvallers en geluk of problemen in het leven. Vaak gaat het
om gevoelens, die enkele uren of enkele dagen duren. Het zijn de normale
variaties van de stemming.
Indien iemand gedurende langere tijd afwisselend te uitgelaten en vol energie
is, of juist veel te somber is zonder zich erover heen te kunnen zetten, kan er
sprake zijn van een manisch-depressieve stoornis (ook wel bipolaire stoornis
genoemd vanwege de wisselende stemmingen aan beide uiteinden [polen] van
de stemming).
Als iemand lijdt aan sterke schommelingen in de stemming, waarbij de
stemming gedurende langere periodes of te uitgelaten of zeer somber is,
spreken we van een manisch-depressieve ofwel bipolaire stoornis.
De stemmingsepisoden (manie of depressie) kunnen af en toe optreden,
met tussendoor periodes van een normale stemming, maar ze kunnen ook
snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staan de manieën op de
voorgrond, bij anderen de depressies. Een manische episode kan worden
gevolgd door een depressie, maar andersom is ook mogelijk. De stemmingen
kunnen extreme vormen aannemen, zowel naar de depressieve als naar de
manische kant.
Stemmingsstoornissen zijn psychiatrische ziekten, die veel voorkomen. Tien
procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen maakt gedurende
zijn/haar leven een depressie door. Voor de manie, en daarmee voor de
manisch-depressieve stoornis, is dat één tot twee procent, zowel bij vrouwen
als mannen. De manisch-depressieve stoornis openbaart zich vaak voor het
eerst rond het 20ste levensjaar. Maar ook bij kinderen en jongvolwassenen of
bij ouderen kunnen de verschijnselen die op deze ziekte wijzen zich voor

Er is een uitgebreide folder over Manisch-depressieve stoornis beschikbaar die u hier kunt lezen of direct kunt downloaden.

Contact
Praktijk voor Psychiatrie
In Werking
Zuidveenseweg 32a
8343 XA Zuidveen
t: 06-12349244
KvK-nr: 56954913
Lid van :
NVVP
Werkt samen met: