Persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis

Ieder mens heeft een persoonlijkheid. Het is niet zo gemakkelijk
te beschrijven wat dat precies is. Er bestaan vele definities en
omschrijvingen. Volgens Van Dale is het de ‘som van iemands
hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken, waardoor hij zich
als persoon stempelt’. Van stoornissen in de persoonlijkheid (ofwel
zogenaamde persoonlijkheidsstoornissen) kun je spreken als:
• Iemands persoonlijke eigenschappen extreem en daardoor voor die
persoon hinderlijk worden.
• Iemands gedrag hem of haarzelf en/of de omgeving niet slechts af
en toe maar vrijwel voortdurend last bezorgt.
Kortom als het functioneren op basis van iemands persoonlijkheid zo
gestoord is dat het grote problemen kan veroorzaken in het dagelijkse
bestaan van de persoon zelf en/of in relatie met partner, familie en
vrienden of op het werk, dan kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.
Een persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische
aandoening.
Een persoonlijkheidsstoornis is een stoornis waar zowel de persoon
zelf als diens omgeving vrijwel voortdurend hinder van ondervinden.
Bij een persoonlijkheidsstoornis is er sprake van een star patroon
van persoonlijkheidstrekken, waardoor iemand niet goed in staat is
zijn gedrag aan te passen aan wisselende omstandigheden. Er zijn
verschillende manieren om persoonlijkheidsstoornissen te beschrijven,
van globaal tot meer gedetailleerd. De globale indeling kent drie
hoofdgroepen:
• Mensen die vooral gekenmerkt worden door vreemd en excentriek
gedrag, die vaak een teruggetrokken bestaan leiden. Hieronder
vallen de paranoïde, schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornissen.
• Mensen die sterk emotioneel en onvoorspelbaar reageren en
daarmee juist op de voorgrond treden. Hieronder vallen de
antisociale, borderline, theatrale en narcistische persoonlijkheidsstoornissen.
• Mensen die in het dagelijks leven zeer angstig en onzeker zijn.
Hieronder vallen de ontwijkende, afhankelijke en dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen.

Bij de meer gedetailleerde beschrijvingen wordt gekeken naar bepaalde
aspecten van de persoonlijkheid. Is iemand opvallend extravert (op de
buitenwereld georiënteerd) of juist introvert (naar binnen gekeerd),
erg tegendraads of juist inschikkelijk, geremd/dwangmatig of juist
impulsief, emotioneel erg instabiel of juist stabiel.
Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor: bij ongeveer 13% van de
algemene bevolking. Niet iedereen met een persoonlijkheidsstoornis
behoeft behandeling. Dit is afhankelijk van de last die de persoon ervan
heeft. Bijvoorbeeld: iemand die heel pietluttig en nauwgezet werkt
kan een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis hebben. Maar als hij
werk heeft waarbij die eigenschappen juist gewenst zijn, bijvoorbeeld
boekhouder of accountant, hoeft dat niet tot problemen te leiden.

Er is een uitgebreide folder over Persoonlijkheidsstoornis beschikbaar die u hier kunt lezen of direct kunt downloaden.

Contact
Praktijk voor Psychiatrie
In Werking
Zuidveenseweg 32a
8343 XA Zuidveen
t: 06-12349244
KvK-nr: 56954913
Lid van :
NVVP
Werkt samen met: