Schizofrenie

Schizofrenie

Schizofrenie is een ziekte van de hersenen, waarbij denken, gevoelsleven
en gedrag van de patiënt ernstig verstoord zijn geraakt. De ziekte wordt
gekenmerkt door periodes met vreemd en verward denken, praten en
gedrag: de zogenaamde psychotische perioden. Verder lijdt de patiënt aan
een achteruitgang van zijn of haar psychisch en sociaal functioneren. In een
psychotische periode is het besef van de werkelijkheid verminderd. Het
onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid is zoek. Tijdens de psychotische
periode, maar ook ervoor en erna, kan de patiënt een sombere of onrustige
indruk maken, belangstelling voor de gewone dagelijkse dingen verliezen en
minder gevoelens tonen.
Schizofrenie wordt gekenmerkt door perioden met psychotische verschijnselen:
vreemd en verward denken, praten en zich gedragen. Belangstelling en gevoelens
kunnen veranderen.
Schizofrenie is een ziekte, die, voor zover nu bekend, niet te genezen is. Wel
kunnen de psychotische verschijnselen, die per patiënt wisselen in soort en
in ernst worden bestreden. De ziekte is, ernstige uitzonderingen daargelaten,
over het algemeen redelijk onder controle te houden door behandeling met
medicijnen. Deze blijven vaak voor de rest van het leven nodig.
Een psychose kan vóórkomen zonder dat er een directe aanleiding voor
is. De eerste psychose begint vaak in de jeugd, tussen het zestiende en
vijfentwintigste levensjaar. Als iemand een psychose heeft doorgemaakt is
de kans om nog eens een psychose te krijgen erg groot. Zonder een goede
behandeling ligt die rond de 85%.
Iedereen loopt de kans schizofrenie te krijgen.Het komt voor in alle lagen van
de bevolking en over de hele wereld, zowel in rijke als arme landen.
In Nederland lijden circa 100.000 mensen aan schizofrenie.

Er is een uitgebreide folder over Schizofrenie beschikbaar die u hier kunt lezen of direct kunt downloaden.

Contact
Praktijk voor Psychiatrie
In Werking
Zuidveenseweg 32a
8343 XA Zuidveen
t: 06-12349244
KvK-nr: 56954913
Lid van :
NVVP
Werkt samen met: